căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează examen/concurs de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deţinuţe pentru funcţia contractuală de: educator, nivel studii M/PL, după promovare educator principal, nivel studii M/PL

Numărul total de posturi aferente funcţiei supuse promovării – educator, nivel studii M/PL - este 16, repartizat conform Anexa nr. 1 la prezenta, pe grupe de servicii sociale de acelaşi tip, astfel încât subiectele de examen/concurs pentru toţi candidaţii din serviciile încadrate în aceeaşi grupă să fie aceleaşi.

Pentru înscrierea la examen/concurs de promovare candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de mai jos şi să depună un dosar de examen/concurs cu documentele de la pct. 2, 3 şi 4, astfel :

  1.  să existe referatul de evaluare pentru promovare în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, întocmit şi înregistrat, de către şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul instituţiei;
  2.  cererea de înscriere la examen/concurs de promovare adresată conducătorului instituţiei;
  3.  adeverianţa eliberată de compartimentul resurse umane din care să rezulte vechimea în treapta profesională deţinută, precum şi faptul că angajatul nu se află sub o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
  4.  copii după rapoartele de evaluare a performanţelor individuale din ultimii 3 ani.

Dosarul de examen/concurs se depune de către candidaţi în termen de 8 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare (inclusiv data afişării) la sediul DGASPC  Covasna (Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A). .

Examenul va avea loc în data de 18.07.2017, ora 9,00probă scrisă, la sediul DGASPC  Covasna. Eventualele contestaţii se depun până în data de 19.07.2017, ora 1600, iar rezultatele la contestaţii se vor afişa până în data de 20.07.2017, ora 1600.  

Anunţul privind condiţiile de participare la examen/concurs de promovare şi bibliografia (Anexa nr .2) se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de examen, Kozma Izabella Réka, telefon 0267 317 464.

VASS Mária, Director general 
BALÁZS Erika, Director general adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie cuprinzând lista actelor normative pentru examenul/concurs de promovare din EDUCATOR, nivel studii M/PL în EDUCATOR PRINCIPAL, nivel studii M/PL

1.            Grupa I: Servicii rezidenţiale pentru copii cu dizabilităţi de la Baraolt, Olteni, Tinoasa, Lunga

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II şi III din Legea nr. 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Ordinul ANPCA nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.

2.            Grupa II: Servicii rezidenţiale pentru copii fără dizabilităţi de la CP Borosnyay Kamilla, CF Baraolt, CF 1-3 Sf. Gheorghe, CF Ilieni, CF Cernat, CF Întorsura Buzăului, CF Mereni, CF Tg. Secuiesc, CF Szentkereszthy Stefanie

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II şi III din Legea nr. 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Ordin nr. 21/2004 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;

3.     Grupa III: Centre de reabilitare pentru copii cu dizabilităţii: Baraolt, Tg. Secuiesc, Chilieni, Sf. Gheorghe

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II şi III din Legea nr. 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Ordin nr. 25/2004 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi

4.     Grupa IV: Centre de zi pentru copilul neglijat: Baraolt, Sfântu Gheorghe  de reabilitare pentru copii cu dizabilităţii: Baraolt, Tg. Secuiesc, Chilieni, Sf. Gheorghe

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II şi III din Legea nr. 272/2004 (1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi  completările ulterioare;

·       Ordin nr. 24/2004 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

5.     Grupa V: Centre rezidenţiale şi nerezidenţiale – de  zi pentru persoane adulte cu dizabilităţii: CIA şi CITO Târgu Secuiesc

·       Legea nr. 448/2006 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Ordinul nr. 67/2015 al M.M.F.P.S.P.V. privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi: Anexa nr. 1Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

6.     Grupa VI: Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” Sf. Gheorghe, Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani Sf. Gheorghe

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare   şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II şi III din Legea nr. 272/2004 (1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi  completările ulterioare;

·       Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;

·       Anexa nr. 3 din Ordin  nr. 2126  din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale

VASS Mária, Director general 

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking