căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

 1. Numărul şi  denumirea posturilor, structura în care se află:
 • 1 post de psiholog practicant, nivel studii – superioare, din cadrul  Centrului de reabilitare pentru copii cu tulburari din spectrul autist/deficienţe senzoriale Sfântu Gheorghe,
 • 1 post de psihopedagog, nivel studii – superioare, din cadrul  Centrului de reabilitare pentru copii cu tulburari din spectrul autist/deficienţe senzoriale Sfântu Gheorghe,
 • 1 post de medic specialist, nivel studii – superioare, din cadrul Biroului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.
 • 1 post de psiholog practicant, nivel studii – superioare, la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” Sfântu Gheorghe;
 • 1 post de asistent medical, nivel studii – medii/postliceale, la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” Sfântu Gheorghe;
 • 1 post de educator, nivel studii – superioare, la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” Sfântu Gheorghe;
 • 1 post de educator, nivel studii – medii/postliceale, din cadrul  Centrului Maternal Sfântu Gheorghe;
 • 0,25 post de psihopedagog, nivel studii – superioare, la Biroul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
 • 0,25 post de pedagog de recuperare, nivel studii – medii, la Biroul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

 

  2. Dosar de concurs va conține următoarele documente:

a)  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b)  copia actului de identitate;

c)   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;

d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)   cazierul judiciar

f)   adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)  curriculum vitae.

 

3. Condiţiile generale de participre la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

-pentru psiholog practicant, nivel studii - superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minim 6 luni;
 • înscris în Colegiul Psihologilor din România;

-pentru psihopedagog, nivel studii - superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

-pentru medic specialist, nivel studii - superioare:

 • medic specialist confirmat în cel puţin una din specialităţile: medicină internă, medicină de familie, recuperare, etc.;

- pentru asistent medical, nivel studii – medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă;

- pentru educator, nivel studii - superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu specializare în pedagogie;

--pentru educator, nivel studii - medii/postliceale

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă;

 

-pentru pedagog de recuperare, nivel studii - medii:

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator, psiholog, asistent medical, psihopedagog - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  18.12.2017, ora 900proba scrisă şi pe data de 21.12.2017, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 23.11.2017 – 08.12.2017, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

23.11.2017 - 08.12.2017

2

Selectarea dosarelor de concurs

11.12.2017 - 12.12.2017

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

13.12.2017

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

14.12.2017

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

15.12.2017

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

18.12.2017

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

19.12.2017

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

20.12.2017

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

21.12.2017

10

Contestarea rezultatelor la interviu

22.12.2017

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

27.12.2017

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie concurs

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking