DGASPC organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante sau temporar vacante

Posturi vacante

- Personal Contractual:

- în cadrul Serviciului administrativ

1).un post de Muncitor calificat de întreţinere – nivelul studiilor  M/G, Gradul I,

- în cadrul Casei familiale nr. 2 Sfântu Gheorghe

1).un post de Coordonator personal de specialitate – nivelul studiilor  S, Gradul I,

- în cadrul Centrului de coordonare Baraolt

1).un post de Asistent social practicant – nivelul studiilor  S,

- în cadrul Centrului de plasament nr. 2 Târgu Secuiesc,

- în cadrul Centrului de plasament nr. 6 Olteni

1).un post de Spălătoreasă  – nivelul studiilor M/G,

Posturi temporar vacante

- Personal Contractual:

- în cadrul Centrului de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/ deficienţe senzoriale Sfântu Gheorghe

1).un post de educator – nivelul studiilor  M,

2).un post de Muncitor calificat bucătar M/G, Gradul III,

Poromovarea unui salariat în urma terminării perioadei de debutanţie

Asistenţi Maternali Profesionişti

1.)    Asistent maternal profesionist nivelul studiilor G, de salarizare;

2.)    Psihopedagog nivelul studiilor S, de salarizare din cadrul Centrului de Reabilitare Târgu Secuiesc

Examenul va avea loc în data de 20. iunie 2013 începând cu ora 09,00 – proba scrisă, iar interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise,la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna (Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A.)

Dosarul de concurs se poate depune la secretariatul direcţiei (Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A, jud. Covasna) în perioada 07 mai - 21 mai 2013, ora 09,00. Pentru informaţii legate de concurs puteţi suna la telefonul nr. 0267/314660, interior 123.

VASS Mária, Director General

Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de şef centru la Centrul de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc din subordinea DGASPC Covasna examen la data de 20.06.2013

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (republicată) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;
 5. Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
 6. Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrelor de plasament.
 8. Legea nr. 292/2011privind asistenţa socială;

Bibliografie pentru  postul de bucătar pe perioadă determinată, în cadrul Centrului de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/ deficienţe senzoriale examen la data de 20.06.2013

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei  generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/ deficienţe senzoriale;

3.      Hotărârea 421/ 2008  privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenţă socială,

Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent social – nivelul studiilor S, în cadrul Centrului de coordonare Baraolt din subordinea DGASPC Covasna; examen la data de 20.06.2013

1.     Legea nr. 272/2004privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările ulterioare;

2.     Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

3.     Ordin nr. 24/2004pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

4.     Ordin nr. 27/2004pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati

5.     Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului

6.      Legea nr. 292/2011privind asistenţa socială;

7.      Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;

8.      Ordin nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi;

Bibliografie pentru  postul de educator, pe perioadă determinată în cadrul Centrului de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/ deficienţe senzoriale examen la data de 20.06.2013

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/ deficienţe senzoriale;

2. Legea nr. 272/2004privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările ulterioare; (numai Capitolul II respectiv Capitolul VII)

3. Psihopedagogie Specială (Emil Verza), editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, anul 1996, capitolul III – Handicapul de intelect;

4.Hotararea nr. 1434/2004 (r1)din 02/09/2004Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 547 din 21/07/2008 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionareale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

5.Ordin nr. 25/2004pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi.

Notă: materialul se poate procura de la secretariatul instituţiei.

Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Muncitor calificat de întreţinere – nivelul studiilor M/G, Gradul I în cadrul Serviciului administrativ din subordinea DGASPC Covasna;examen la data de 20.06.2013

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al DGASPC Covasna;
 3. Probă practică;

Bibliografie pentru  concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de spălătoreasă – nivelul studiilor M/G, în cadrul Centrului de plasament nr.6 Olteni, examen la data de 20.06.2013

 1. Hotararea nr. 1434/2004 (r1)din 02/09/2004privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionareale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.
 2. Regulamentul de Organizareşi Funcţionare al Centrelor de plasament.
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare
 
 
 

sitemap   |    contact

© Copyright DGASPC Covasna 2011. Toate drepturile rezervate. Webdesign: www.voidart.ro