căutare
min. 3 caractere

Biroul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap

Documente descărcabile

SCURT ISTORIC

Serviciul   de Evaluare Complexă a fost înființat în anul 2010, și funcţionează sub această formă din anul 2011.

MISIUNEA

Este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilitaţi din raza judeţului Covasna, servicii de evaluare complexă, raportate la nevoile individuale ale persoanei, la tipurile de servicii şi la programele de intervenţie si sprijin pe care le poate propune.

ATRIBUȚII

  • Efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei.
  • Întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată.
  • Recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia.
  • Avizează planul individualizat de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz, pe care în înaintează persoanei cu handicap, reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap.
  • Evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
  • Recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap.

BENEFICIARI

Persoane adulte cu dizabilităţi, care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma solicitărilor directe din partea persoanei sau a tutorelui, a recomandărilor din partea specialiştilor care vin în contact cu persoanele cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu.

STRUCTURA DE PERSONAL

1 şef birou
3 asistent social
½  medic
1  psiholog
1/2 psihopedagog

PERSOANĂ DE CONTACT / DATE DE CONTACT

Bocârnea Daniela, şef birou
Str. Presei nr. 8A, parter
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Telefon: +40 267 31 68 72
+40 267 31 46 60 / 107

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking