căutare
min. 3 caractere

Biroul monitorizare, relaţii publice, coordonarea administraţiei publice locale, ong-uri, incluziune socială, relaţii cu publicul, registratură

SCURT ISTORIC

Biroul a fost înfiinţat cu data de 1 octombrie 2011, prin reorganizarea Biroul de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe şi Compartimentul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale, ONG-uri şi relaţii publice, având la bază HG nr.967/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea nr.145/2011 a Consiliului Judeţean Covasna.

MISIUNEA BIROULUI

Oferiea de date statistice specific activității direcției,  promovarea imaginii direcției și a serviciilor din subordine, respectiv organizarea diferitelor evenimente în cadrul direcţiei.

OBIECTIVELE BIROULUI

  • Dezvoltarea unei baze de date  la nivelul DGASPC Covasna;
  • Asigurarea accesului la informaţii publice în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare;
  • Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor inter- şi intrainstituţionale pentru promovarea imaginii DGASPC Covasna;
  • Promovarea incluziunii sociale;
  • Aplicarea principiilor controlului intern/managerial.

STRUCTURA DE PERSONAL

  • 1 şef birou
  • 5 inspectori

PERSOANĂ DE CONTACT

Fehér Gabriella – şef birou

DATE DE CONTACT

Telefon/fax: 0267314660
Mobil: 0732810825
Adresa:Sf. Gheorghe, str.Presei nr.8/A
E-mail: feher_gabriella@protectiasociala.ro

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking