căutare
min. 3 caractere

Biroul programe, proiecte, strategii, managementul calităţii serviciilor, acreditare, licenţiere, proceduri de lucru

SCURT ISTORIC

Biroul a luat fiinţă în urma reorganizării DGASPC Covasna potrivit prevederilor HG.967/2010  şi funcţionează începând cu data de 01 octombrie 2011. Reorganizarea a fost aprobată  prin Hotărârea nr. 145 /2011 a Consiliului Judeţean Covasna.

Conform organigramei DGASPC Covasna, biroul este direct subordonat Directorului general al instituţiei.

MISIUNEA  BIROULUI

Obiectivul general al biroului este de a da asigurare instituţiei că aceasta dezvoltă şi furnizează  servicii de calitate, acreditate, licenţiate, conform nevoilor identificate la nivelul judeţului.

OBIECTIVELE BIROULUI

Prin activităţile desfăşurate, biroul asigură îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

  • Identificarea nevoilor sociale în judeţ şi informarea celor interesaţi cu privire la soluţiile existente,
  • Dezvoltarea strategiei judeţene şi a unor programe în domeniu,
  • Participarea la dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului,  îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate prin  proiecte de finanţare,
  • Urmărirea calităţii serviciilor proprii şi contractate conform legislaţiei în vigoare,
  • Asigurarea furnizării unor servicii acreditate, licenţiate,
  • Aplicarea principiilor controlului intern/managerial.

PERSONALUL SERVICIULUI / BIROULUI / COMPARTIMENTULUI

Biroul are în componenţă următoarele posturi:

  • şef birou
  • consilier – 1 post
  • inspector – 4 posturi

PERSOANĂ DE CONTACT

Molnár Éva, şef birou

DATE DE CONTACT

Telefon mobil:  0732 810 826
Telefon fix: 0267 314660, int. 138
Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking