căutare
min. 3 caractere

Biroul resurse umane

Documente descărcabile

SCURT ISTORIC

Biroul a fost înfiinţat cu data de 28.12.2004 prin reorganizarea Compartimentului resurse umane, având la bază Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, care a fost aprobat prin Hotărârea nr.124/2004 a Consiliului Judeţean Covasna.

Biroului resurse umane funcţionează sub directa coordonare a directorului general adjunct economic conform organigramei.

MISIUNEA BIROULUI

  • recrutarea şi evidenţa personalului;
  • stabilirea şi evidenţa drepturilor salariale şi altor drepturi ce se acordă salariaţilor;
  • întocmirea planului de formare şi perfecţionare a salariaţilor;
  • întocmirea statul de funcţii, planul de ocupare a posturilor şi promovarea personalului;
  • evidenţa şi certificarea drepturilor salariale şi a celor de asistenţă socială;
  • întocmirea de statistici privind situaţia personalului.

OBIECTIVUL GENERAL

Recrutarea, promovarea, evidenţa, formarea, gestionarea dosarelor profesionale şi personale, respectiv calcularea salariilor pentru personalul DGASPC Covasna

STRUCTURA DE PERSONAL

  • 1 şef birou
  • 1 consilier
  • 4 inspectori
  • 1 referent

PERSOANĂ DE CONTACT

Udrea Ion – Şef birou resurse umane

DATE DE CONTACT

Telefon/fax:  0267/ 314660 interior: 123, sau 026/ 317464
Mobil:0723810828
Email: e-mail

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking