căutare
min. 3 caractere

Casa familială Cernat

SCURT ISTORIC

Este o subunitate, fără personalitate juridică, în subordinea Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. A fost înfiinţată în anul 2002 , prin implementarea unui proiect finanţat de BDCE, care a vizat înfiinţarea a 10 case familiale în comunitate. Sub formă actuală funcţionează din anul  2008.

MISIUNEA CASEI FAMILIALE

 Asigurarea pe o perioada determinata pentru toţi beneficiarii serviciului rezidenţial: găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie, sprijin emoţional, suport psihologic, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale si socio-profesionale.

OBIECTIVUL GENERAL AL CASEI FAMILIALE

Asigurarea condiţiilor: rezidenţiale, educaţionale, a suportului psiho-social, formarea deprinderilor de viata independenta copiilor, in vederea unei dezvoltări armonioase: fizice, psihice, intelectuala si afectiva.

SERVICII OFERITE

Gazduirea copilului pe o perioada determinata; educatie fomala; educatie nonformala; îngrijire; dezvoltarea deprinderilor de viata independenta; suport psiho-social permanent; sprijin emotional; pregatirea pentru reintegrarea familiala.

STRUCTURA DE PERSONAL

  • 1 şef centru
  • 9 educatori de specialitate
  • 1 educator cu studii suprioare
  • 1 administrator

Psihologul şi asistentul social sunt asiguraţi de Complexul de servicii Comunitare Sf.Gheorghe.

BENEFICIARII

Grupul ţintă al serviciului sunt copiii lipsiţi de ocrotire părintească, părăsiţi, aflaţi în situaţie de risc sau altă situaţie, ce împiedică  dezvoltarea sau intergrarea socială şi familială al acestora. Casa poate oferii servicii pentru 24 de copii, fiind un duplex.

PERSOANĂ DE CONTACT / DATE DE CONTACT

Szőcs Ilona – coordonator personal de specialitate
Telefon fix: 0267 369061 ; Telefon mobil: 0732 810 846

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking