căutare
min. 3 caractere

Casa familială Ilieni

SCURT ISTORIC

Este o subunitate, fără personalitate juridică, aparţinând Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. A fost înfiinţată în anul 2002 , prin implementarea unui proiect finanţat de BDCE, care a vizat înfiinţarea a 10 case familiale în comunitate.

MISIUNEA CASEI FAMILIALE

Asigurarea pe o perioada determinata pentru toţi beneficiarii serviciului rezidenţial: găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie, sprijin emoţional, suport psihologic, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale si socio-profesionale.

OBIECTIVUL GENERAL AL CASEI FAMILIALE

Asigurarea condiţiilor: rezidenţiale, educaţionale, a suportului psiho-social, formarea deprinderilor de viata independenta copiilor, in vederea unei dezvoltări armonioase: fizice, psihice, intelectuala si afectiva.

SERVICII OFERITE

Gazduirea copilului pe o perioada determinata; educatie fomala; educatie nonformala; îngrijire; dezvoltarea deprinderilor de viata independenta; suport psiho-social permanent; sprijin emotional; pregatirea pentru reintegrarea familiala.

STRUCTURA DE PERSONAL

  • 1 coordonator personal de specialitate;
  • 4 educatori de specialitate;
  • 1 educator cu studii suprioare

Psihologul şi asistentul social sunt asiguraţi de Complexul de servicii Comunitare Sf.Gheorghe.

BENEFICIARII

Grupul ţintă al serviciului sunt copiii lipsiţi de ocrotire părintească, părăsiţi, aflaţi în situaţie de risc sau altă situaţie, ce împiedică  dezvoltarea sau intergrarea socială şi familială al acestora.

PERSOANĂ DE CONTACT / DATE DE CONTACT

Kovacs Csilla – coordonator personal de specialitate
Telefon fix: 0267 347 684 ; Telefon mobil: 0732 81 08 43

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking