căutare
min. 3 caractere

Casa familială nr. 1 Întorsura Buzăului

SCURT ISTORIC

Serviciul  rezidential, Casa de tip Familial este o subunitate, fără personalitate juridică, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.

În data de 19.10.2009, a fost desfiinţat Centrul de Plasament nr. 3 Întrosura Buzăului şi au fost  achiziţionate două case de către Consiliul Judeţean Covasna, una la Sf. Gheorghe şi una la Întorsura Buzăului prin Program de Interes Naţional.

Astfel a fost înfiinţată Casa Familială nr. 1 Întorsura Buzăului, care are 12 locuri disponibile.

/_f/egysegek/intorsura1.jpg

 MISIUNEA CASEI FAMILIALE

 Asigurarea pe o perioadă determinată către toţi beneficiarii serviciului rezidenţial de: găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie, sprijin emoţional, suport psihologic, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

OBIECTIVUL GENERAL AL CASEI FAMILIALE

Asigurarea condiţiilor: rezidenţiale, educaţionale, a suportului psiho-social, formarea deprinderilor de viata independenta copiilor, in vederea unei dezvoltări armonioase: fizice, psihice, intelectuala şi afectivă.

SERVICII OFERITE

  • Găzduirea copilului pe o perioadă determinată;
  • Educaţie fomală;
  • Educaţie nonformală;
  • Îngrijire;
  • Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
  • Suport psiho-social permanent;
  • Sprijin emoţional
  • Pregătirea pentru reintegrarea familială.

PERSONALUL CASEI FAMILIALE

  • şef casă;
  • 4 educatori de specialitate

BENEFICIARII

Grupul ţintă al serviciului sunt copiii lipsiţi de ocrotire părintească, abandonaţi, aflaţi în situaţie de risc sau alta situaţie problematică, ce împiedică dezvoltarea sau intergrarea socială şi familială a acestor copii/tineri.

PERSOANĂ DE CONTACT

Urdă Raul – Şef  casă

DATE DE CONTACT

Telefon fix: 0267 371 573
Telefon mobil: 0722 27 80 25

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking