căutare
min. 3 caractere

Casa familială nr. 1 Sfântu Gheorghe

SCURT ISTORIC

Casa de tip familial este un centru rezidenţial, care funcţionează în cadrul DGASPC Covasna. Casa a fost înfiinţată în anul 2000, prin Disp.nr. 20/2000 a directorului general, iar prin Hot Cons. Jud. nr.41/2000 a fost cuprins în organigrama Direcţiei.

Din anul 2006 funcţionează în spaţiul pus la dispoziţie de către Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Sfântu Gheorghe.

MISIUNEA CASEI FAMILIALE

Asigurarea pe o perioadă determinată pentru toţi beneficiarii serviciului rezidenţial: găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie, sprijin emoţional, suport psihologic, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

OBIECTIVUL GENERAL AL CASEI FAMILIALE

Asigurarea condiţiilor: rezidenţiale, educaţionale, a suportului psiho-social, formarea deprinderilor de viata independenta copiilor, in vederea unei dezvoltări armonioase: fizice, psihice, intelectuală şi afectivă.

SERVICII OFERITE

Găzduirea copilului pe o perioadă determinată; educaţie fomală; educaţie nonformală; îngrijire; dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; suport psiho-social permanent; sprijin emoţional; pregătirea pentru reintegrarea familială.

PERSONALUL CASEI FAMILIALE

Personalul casei este compus din:

  • 4  educatori cu studii medii
  • 1 educator cu studii superioare
  • 1  coordonator personal de specialitate

BENEFICIARII

Grupul ţintă al serviciului sunt copiii lipsiţi de ocrotire părintească, abandonaţi, aflaţi în situaţie de risc sau alta situaţie problematică, ce împiedică dezvoltarea sau intergrarea socială şi familială a acestor copii/tineri.

PERSOANĂ DE CONTACT /DATE DE CONTACT

Rozin Tünde – Coordonator personal de specialitate
Telefon fix: 0267/315014, telefon mobil: 0732810841
Casa Familiala nr.1 Sfântu Gheorghe, str. Pescarilor nr.34 , jud. Covasna

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking