căutare
min. 3 caractere

Casa familială nr. 3 Sfântu Gheorghe

SCURT ISTORIC

Casa de tip familial funcţionează din luna octombrie a anului 2009 în urma desfiinţării Centrului de Plasament Întorsura Buzăului. Proiectul a urmărit crearea unui climat cât mai aproape de cel familial, astfel au luat fiinţă două case de tip familial, cea din Întorsura Buzăului şi cea în care funcţionăm azi.

Serviciul funcţionează în subordinea D.G.A.S.P.C. Covasna, fără personalitate juridică, în baza regulamentelor de organizare şi funcţionare. 

MISIUNEA

Asigurarea pe o perioadă determinată către toţi copiii/tinerii serviciului rezidenţial, găzduire, îngrijire, educaţie, suport psihologic, sprijin emoţional, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, pregătire în vederea integrării familiale şi socio-profesionale.

OBIECTIVUL GENERAL

Asigurarea unei mediu propice pentru realizarea cu success a obiectivelor şi     activităţilor propuse în Planul Personalizat de Intervenţie( PIP).

SERVICIILE OFERITE

  1. asigură protecţia copilului pe o perioadă determinată până la reintegrarea acestuia în familia naturală, lărgită sau substitutivă;
  2. asigură îngrijirea individualizată a copilului/tânărului;
  3. educaţie non-formală şi informală;
  4. asistarea beneficiarilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
  5. asigurră confidenţialitatea şi etica profesională. 

STRUCTURA DE PERSONAL

  1. un coordonator personal de specialitate
  2. patru educatoare de specialitate cu studii medii
  3. un educator cu studii superioare

BENEFICIARII

Provin din familii dezorganizate, foarte sărace. Casa poate oferii servicii pentru 10 beneficiari cu vârste între 2 şi 20 ani.

PERSOANA DE CONTACT / DATE DE CONTACT:

Coman Victor Florin – coordonator personal de specialitate
Telefon fix: 0267/320011 ; telefon mobil: 0732/810815
Adresa: Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeş, nr.14/A, jud. Covasna

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking