căutare
min. 3 caractere

Centru de sprijin şi suport pentru tinerii peste 18 ani Sfântu Gheorghe

SCURT ISTORIC

Înfiinţarea serviciului a fost necesară pentru a acoperi o nişă existentă în prealabil în furnizarea de servicii sociale de către DGASPC Covasna, şi anume funcţionarea unui centru de suport şi sprijin pentru tineri peste 18 ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. Acest centru se doreşte a fi o instituţie care să asigure respectarea drepturilor omului şi după caz, a drepturilor copilului, să vizeze implementarea standardelor pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, şi să ofere un cadru mai liber şi autonom decât instituţiile rezidenţiale care au ca şi beneficiari copiii.

Această nevoie a fost identificată prin analiza sistemului de protecţie a copilului din judeţul Covasna. Serviciul constituie parte integrantă a strategiei naţionale prin faptul că a debutat în anul 2002 ca şi un proiect PHARE 99, dar şi a strategiei judeţene prin faptul ca aceasta menţionează, ca unul dintre obiective continuarea funcţionării Centrului de sprijin pentru tineri peste 18 ani.

MISIUNEA CENTRULUI

Centrul de sprijin are drept misiune generală furnizarea serviciilor de găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea integrării, sau după caz a reintegrării socio-profesionale (după caz: familiale) a beneficiarilor Centrului.

OBIECTIVUL GENERAL AL CENTRULUI // SERVICII OFERITE

În locaţia centrului se acordă următoarele servicii:

 • îngrijire;
 • educaţie non-formală şi informală;
 • sprijin emoţional;
 • consiliere;
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.

SCOPUL CENTRULUI

 Pregătirea tinerilor pentru o viaţă independentă, prin ajutorul oferit în integrarea socială şi pe piaţa muncii.

BENEFICIARII

Tineri peste 18 ani proveniţi din centrele şi casele familiale din cadrul sistemului de protecţie a copilului, care necesită sprijin în vederea integrării sociale şi cei care îşi continuă studiile.

Activităţile de găzduire, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi a unora dintre activităţile legate de reintegrarea sau integrarea familială se acordă obligatoriu în locaţia centrului şi în cele trei apartamente de tip familial, situate în Sfântu Gheorghe, la următoarele adrese:

 • str. Lăcrămioarei nr. 18 bl. 42 sc. B ap. 1;
 • str. Daliei nr. 3 bl. 37 sc. D ap. 6;
 • str. Lalelei nr. 4 bl. 39 sc. A ap. 12.

În apartamentul de pe str. Liliacului nr. 6 bl. 26 sc. A ap. 1; - sunt amenajate birouri,cabinet psihologic, sală de IT.

PERSONALUL CENTRULUI

 • 1 şef centru;
 • 1 psiholog;
 • 3 educatori;
 • 1 asistent social;
 • 1 inspector de specialitate

ACTIVITĂŢI IN CADRUL CENTRULUI

În funcţie de scopurile propuse, activităţile centrului pot fi încadrate în trei grupe:

 1. dezvoltarea deprinderilor tinerilor de a se întreţine
 2. orientarea profesională a tinerilor, descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale tinerilor, prin diferite cursuri şi şcolarizare.
 3. servicii pentru formarea unui sistem relaţional sănătos pentru tineri

PERSOANĂ DE CONTACT      

Dósa Csaba, șef centru
Telefon: +40 732 81 08 37

DATE DE CONTACT 

TEL: 0267318665
SF. GHEORGHE str. Liliacului nr. 6 bl. 26 sc. A ap. 1

PROGRAM  luni-vineri  între orele 8-16

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking