căutare
min. 3 caractere

Centru de zi pentru copilul neglijat Sfântu Gheorghe

SCURT ISTORIC

Centrul de Zi funcţionează din anul 2000, este o subunitate, fară personalitate juridică, aparţinând de Complexul de Servicii Comunitare din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Covasna.

MISIUNEA  CENTRULUI

Misiunea Centrului de Zi este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere – socializare, consiliere; de a dezvolta deprinderile de viaţă independentă a copilului şi de a oferi sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

OBIECTIVUL GENERAL AL  CENTRULUI

Promovarea dreptului copilului de a creşte în propria familie, prin asigurarea pe timpul zilei a unor servicii de îngrijire, educaţie, socializare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, precum şi a unor servicii de consiliere, educare a părinţilor.

SERVICII OFERITE

Serviciile oferite de Centrul de Zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio – familial. Părinţii copiilor beneficiază deservicii de consiliere, sprijin şi educare.

PERSONALUL CENTRULUI

  • 3 educatori;

Personalul de specialitate şi personalul administrativ este asigurat de personalul centrului de coordonare, din cadul Complexului.

BENEFICIARII

Centrul de Zi oferă servicii pentru copiii dezavantajaţi economic şi social, care sunt expuşi riscului de a fi abandonaţi precum şi pentru părinţii lor.

PERSOANĂ DE CONTACT / DATE DE CONTACT

Faragó Pálma - şef centru de coordonare,
Telefon fix: 0267311831
Telefon mobil: 0732810831
Adresa: str. Gödri Ferencz, nr.3, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking