căutare
min. 3 caractere

Centrul de îngrijire şi de asistenţă pentru persoane cu handicap Târgu Secuiesc

SCURT ISTORIC

Centrul de Îngrijire şi de Asistenţă pentru Persoane cu Handicap, Tg. Secuiesc s-a înfiinţat prin Hotărârea nr.103/2005 al Consiliului Judeţean Covasna.

Centrul funcţionează ca componentă funcţională fără personalitate juridică în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat de către Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea Nr. 173/2010 privind aprobarea unor măsuri organizatorice în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna.

Începând cu data de 01.12.2010, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna, cu nr. 173/2010, privind aprobarea unor măsuri organizatorice în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna, s-a aprobat extinderea cu 12 locuri a capacităţii Centrului de Îngrijire şi de asistenţă pentru persoane cu handicap, Tg. Secuiesc. În momentul de față centrul are o capaciatate de 24 de locuri.

MISIUNEA CENTRULUI

Centrul de Îngrijire şi de Asistenţă pentru Persoane cu Handicap, Tg. Secuiesc este o instituţie de asistenţă socială care are ca misiune asigurarea accesului la găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi integrare/reintegrare socială pentru persoane cu handicap, pe o perioadă determinată/ nedeterminată, în funcţie de nevoile lor individuale.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al centrului este asigurarea accesului la găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi integrare/ reintegrare socială pentru persoane cu handicap, pe o perioadă determinată/ nedeterminată, în funcţie de nevoile lor individuale.

SERVICII OFERITE

Centrul de Îngrijire şi de Asistenţă pentru Persoane cu Handicap, Tg. Secuiesc asigură fiecărui beneficiar servicii pe perioada rezidenţei, stabilite în planul individual de intervenţie, în funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor.

STRUCTURA DE PERSONAL

  • un coordonator personal de specialitate,
  • 12 educatori,
  • două infirmiere.

Personalul de specialitate și cel administrativ este asigurat de Centrului de Coordonare Tg. Secuiesc.

BENEFICIARII CENTRULUI

Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu handicap, cu certificat de încadrare în grad de handicap, emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulţi.
Admiterea beneficiarilor în centru se stabileşte de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulţi, la propunerea D.G.A.S.P.C. Covasna sau prin dispoziţia Directorului general în cazul internării în regim de urgenţă.

Admiterea beneficiarilor cu domiciliul stabil în alt judeţ decât judeţul Covasna, se face numai la solicitarea conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ - teritorială în care persoana cu handicap îşi are domiciliul. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu acordul direcţiei de a achita costul mediu lunar de întreţinere.

PERSOANĂ DE CONTACT

Bálint Olga, șef  Centru de Coordonare, Tg. Secuiesc
Bíró Erika,  Coordonator personal de specialitate

DATE DE CONTACT

Mun. Tg. Secuiesc, Str. Ady Endre, nr. 13, jud. Covasna,  Cod poştal: 5254OO
Telefon / Fax: O267-361265

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking