căutare
min. 3 caractere

Centrul de plasament „Borosnyay Kamilla”

SCURT ISTORIC

A fost organizat pe baza Hot. nr. 24/1998 al Consiliului Judeţean – Covasna conform legilor şi reglementărilor în vigoare şi funcţionează ca subunitate fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Covasna.

În anul 2000 centrul a fost reorganizat în şase module familiale/ şase apartamente – dintre care în prezent funcţionează patru module – conform regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de tip rezidenţial. În cele patru module oferă servicii pentru 48 de beneficiari.

OBIECTIVELE GENERALE

Sunt stabilite în concordanţă cu misiunea centrului: găzduire, îngrijire, educaţie, pregătiri în vederea reintegrării familiale şi socio-profesionale.

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt: asigurarea dezvoltării armoniasă a beneficiarilor, asigurarea primirii, găzduirii şi întreţinerii zilnice a copiilor într-un cadru de viaţă cît mai apropiat din familie, educaţie, asistenţă medicală generală, adaptată permanent la nevoile individuale ai acestuia.

STRUCTURA DE PERSONAL

 • Şef centru
 • asistent social: 1 post
 • psiholog: 1 post
 • asistent medical cu studii medii sau postliceal: 1 post
 • educator cu studii superioare: 4 posturi
 • educator cu studii medii: 19 posturi
 • referent:1 post
 • administrator: 1 post
 • şofer:1 post
 • muncitor calificat: 1 post
 • îngrijitor curăţenie: 1 post

BENEFICIARII

Sunt copii temporar sau definitiv despărțiți de părinţii lor; copii pentru care a fost dispus în condiţiile legii plasamentul ; tinerii, care au împlinit vîrsta de 18 ani şi care beneficiază în condiţiile legii de protecţie specială.

PERSOANĂ DE CONTACT/ DATE DE CONTACT

Fazakas Mihály, şef centru
tel.fax. :0267/361-976, mobil: 0732810838, e-mail: fazakas.mihaly@yahoo.com

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking