căutare
min. 3 caractere

Compartiment de evaluare complexă (CEC – copii)

Documente descărcabile

SCURT ISTORIC

Serviciul   de Evaluare Complexă funcţionează din 01.01.2001 şi până în prezent pe baza Ordinului nr.785 din 1 Octombrie 2003 si a normelor metodologice apărute in M.O al României, partea I, anul 171(XV) NR.538 bis. Schimbarea  denumiri în Compartiment de Evaluare Complexă a avut loc prin Hotărârea nr. 145 /2011 a Consiliului Judeţean Covasna.

MISIUNEA

Este de a asigura copiilor cu dizabilitaţi din raza judeţului Covasna, servicii de evaluare complexă, raportate la nevoile individuale ale copilului  si ale familiei sale, la tipurile de servicii şi la programele de intervenţie si sprijin pe care le poate propune.

OBIECTIVELE

Evaluarea încadrării în grad de handicap a copiilor pentru care părintele / reprezentantul legal solicită evaluarea.
Reevaluarea încadrarii în grad de handicap a copiilor pentru care părintele / reprezentantul legal  solicită prelungirea.
Identificarea situaţiilor în care părintele / reprezentantul legal  nu a solicitat reevaluarea încadrarii în grad de handicap, dupa expirarea valabilităţii certificatului de încadrare.

BENEFICIARI

Copiii cu dizabilităţi, care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma solicitărilor directe din partea reprezentantului legal, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu.

PERSONALUL COMPARTIMENTULUI

2 asistent social
½  medic pediatru
½  medic neuro psihiatru pediatric
1  psiholog
1 psihopedagog

PERSOANĂ DE CONTACT

Bocarnea Daniela Sanda – șef birou
Telefon: +40 267 31 46 60

Str. Presei nr. 8A, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Actele necesare întocmirii dosarului copilului cu dizabilităţi

 1. certificat medical eliberat de medicul specialist însoţit de fişa medicală care trebuie completată de medic - fişa poate fi procurată de la Compartimentul de evaluare complexă ;
 2. anchetă socială de la primăriile din  judeţ (unde copilul are domiciliul);
 3. adeverinţă de la locul de muncă pentru ambii părinţi, în care să se menţioneze
 4. venitul net lunar şi denumirea instituţiei/ societăţii unde lucrează părinţii copilului;
 5. părinţii care nu au loc de muncă, vor scrie o declaraţie pe propria lor răspundere în acest sens;
 6. o fotografie a copilului bolnav din care să rezulte deficienţa acestuia, având
 7. dimensiunea de 8/12;
 8. copie după buletin: copil (daca este cazul)mamă şi  tată;
 9. copie certificate de naştere pentru copil, tată şi mamă / certificat de deces -dupa caz
 10. copie dupa certificatul de căsătorie al părinţilor sau, sentinţa de divort a acestora -după caz
 11. dosar cu şină metalică

Asistentul maternal profesionist trebuie să prezinte

 1. atestat AMP
 2. act privind măsura de protectie a copilului (hotărâre CPC sau sentinţă civilă)
 3. copie după jurnalul copilului pe anul în curs
Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking