căutare
min. 3 caractere

Compartiment de evaluare iniţială, internare în regim de urgenţă, repatriere, consiliere

SCURT ISTORIC

Compartimentul a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 145/2011 a Consiliului Judeţean Covasna şi funcţionează în acest format din data de 01.10.2011 în urma reorganizării întreprinse la nivelul DGASPC Covasna.

Compartimentul este subordonat directorului general adjunct al instituţiei.

MISIUNEA COMPARTIMENTULUI

Misiunea compartimentului este acordarea de asistenţă psihologică şi socială beneficiarilor, soluţionarea cazurilor/sesizărilor care intră în competenţa compartimentului, atât prin acţiuni de prevenire, cât şi prin intervenţie directă. Cazurile sunt referite de alte instituţii/ONG-uri/persoane fizice/etc. şi sunt repartizate de către directorul general adjunct al DGASPC Covasna.

OBIECTIVUL GENERAL AL COMPARTIMENTULUI

Acest compartiment are o activitate foarte complexă, activează în mai multe domenii proprii protecţiei drepturilor copilului. Principalele atribuţii desfăşurate sunt următoarele:

  • soluţionarea situaţiei copiilor părăsiţi în unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului Covasna;
  • soluţionarea cazurilor privind copiii care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală şi care nu răspund penal;
  • soluţionarea cazurilor privind copiii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi (cazuri ANE);
  • soluţionarea cazurilor de repatriere a copiilor;
  • soluţionarea cazurilor de trafic de persoane.

De asemenea, se organizează periodic programe şi campanii privind prevenirea şi stoparea fenomenelor cerşetoriei, maltratării, traficului, a sarcinilor nedorite etc.
La solicitarea diferitelor instituţii (de ex. IPJ Covasna, instanţele de judecată, parchetele de pe lângă instanţele de judecată) specialiştii din cadrul compartimentului acordă asistenţă şi sprijin diferitelor categorii de beneficiari, întocmesc rapoarte psiho-sociale şi evaluări psihologice.

PERSONALUL COMPARTIMENTULUI

În cadrul compartimentului sunt pevăzute 5 posturi:

  • 3 posturi de funcţionari publici: inspectori cu studii de asistenţă socială
  • 2 posturi contractuale: psihologi.

PERSOANĂ DE CONTACT

Director general adjunct – Szász Katalin Melinda

DATE DE CONTACT

Tel.: 0267/314660, int. 115
Tel. mobil: 0732 810 819
Adresă: mun. Sf. Gheorghe, str. Presei, nr.8/A, jud. Covasna – la sediul DGASPC Covasna, et. II, cam. 27.

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking