căutare
min. 3 caractere

Compartiment juridic

SCURT ISTORIC

Compartimentul este subordonat directorului general şi funcţionează sub această denumire din 01.10.2011, în urma reorganizări DGASPC Covasna, prin Hotărârea Consiliui Judeţean nr.145/2011, având la bază HG.967/2010.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

desfăşurată de către compartimentul juridic se adresează tuturor categoriilor de beneficiari în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor cu  handicap şi vîrstnice, precum şi persoanelor fizice şi juridice care formulează diferite petiţii.

ATRIBUȚII PRINCIPALE

 • reprezintă în instanţele judecătoreşti de toate gradele, interesele Direcţiei generale, în calitate de reclamant sau pârât, în baza delegaţiei primite din partea directorului general;
 • participă la perfectarea raporturilor contractuale încheiate între Direcţia generală şi alte instituţii sau organisme private autorizate;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei generale pentru întocmirea actelor juridice specifice activităţii;
 • informează personalul Direcţiei generale despre orice modificare legislativă apărută în domeniu;
 • face demersurile necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului şi adultului, inclusiv înregistrarea naşterii copilului, în vederea identificării unei soluţii permanente pentru protecţia copilului, reintegrarea în familia naturală, sau după caz adopţia;
 • întocmeşte sesizările adresate instanţei judecătoreşti cu privire la instituirea tutelei şi prezintă acesteia raportul de evaluare a persoanei fizice, respectiv a soţilor în cazul instituirii tutelei; 
 • întocmeşte sesizările adresate instanţei judecătoreşti pentru emiterea unei ordonanţe preşedinţiale de plasare a copilului în regim de urgenţă, în situaţia în care persoanele care au în îngrijire copilul refuză sau împiedică în orice mod efectuarea verificărilor de către reprezentanţii Direcţiei generale, atunci când  aceştia stabilesc existenţa unui pericol iminent pentru copil;
 • întocmeşte sesizările adresate instanţei judecătoreşti, în termen de 48 de ore de la data executării ordonanţei preşedinţiale pentru a decide cu privire la înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu măsura plasamentului, decăderea totală sau parţială din exerciţiul drepturilor părinţeşti, precum şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti;
 • întocmeşte sesizările adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea măsurii plasamentului în situaţia în care nu a putut fi instituită tutela, precum şi în situaţia copilului abuzat sau neglijat, a copilului găsit sau a copilului abandonat de către mama în unităţile sanitare, dacă se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă dispus de către Direcţie;
 • întocmeşte sesizările adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea măsurii plasamentului sau a măsurii de supraveghere specializată, în situaţia în care nu există acordul părinţilor sau, după caz al unuia dintre părinţi, pentru instituirea acestei măsuri;               
 • acordă asistenţă juridică gratuită părinţilor care solicită redarea exerciţiului drepturilor părinteşti;
 • întocmeşte sesizările adresate instanţei judecătoreşti pentru decăderea totală sau parţială a părinţilor ori a unuia dintre ei din drepturile părinteşti, ca urmare a sesizării făcute de serviciul public de asistenţă socială;
 • acordă asistenţă juridică Comisiei pentru protecţia copilului, la cererea acesteia;
 • întocmeşte sesizările adresate instanţei judecătoreşti cu privire la încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne, în conformitate cu prevederile legale;
 • acordă asistenţă juridică gratuită familiilor sau persoanelor apte să adopte, în rezolvarea cererilor de adopţie;
 • asigură sprijinul necesar adopţiei şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere;
 • întocmeşte documentaţia necesară şi propune instanţei desfacerea adopţiei;
 • asigură consiliere juridică gratuită părinţilor adoptive în caz de nevoie.

STRUCTURA DE PERSONAL

 • 3 consilier juridic

PERSOANA DE CONTACT

Iacob Vasile –consilier juridic

DATE DE CONTACT

Tel./Fax: 0267-314.660 int. 116
E-mail: iacob_vasile@protectiasociala.ro

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking