căutare
min. 3 caractere

Compartiment tehnic, patrimoniu, achiziții publice, contractare servicii + SSM, PSI

SCURT ISTORIC

Compartimentul tehnic, patrimoniu şi achiziţii publice a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.124/2004.

MISIUNEA

  • organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, încheierea şi urmărirea executării contractelor, evidenţa şi monitorizarea procedurilor de atribuire precum şi a contractelor de achiziţie publică;
  • program de investiţii, reparaţii capitale şi dotări cu echipamente, utilaje , mijloace de transport etc, propuneri privind programul de investiţii şi reparaţii capitale, elaborarea documentaţiilor necesare pentru aprobarea şi introducerea în programul de investiţii a realizării unor obiective noi şi a celor necesare pentru executarea unor lucrări de reparaţii capitale şi curente în clădiri existente, proiectarea, executarea lucrărilor şi recepţia acestora, puneri în funcţiune ale mijloacelor fixe; 
  • activităţi pe linie de SSM respectiv PSI, responsabilităţi directe privind întocmirea programului şi a strategiei privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale precum şi cele care vizează prevenirea incendiilor;
  • evidenţa imobilelor aflate în proprietatea/administrarea direcţiei, evidenţa şi gestionarea patrimoniului, clarificarea situaţiei juridice ale imobilelor, intabulări ale drepurilor de proprietate sau de folosinţă ale acestora în CF;

OBIECTIVUL GENERAL

Dezvoltarea şi extinderea sistemului de asistenţă socială şi protecţie, asigurarea  resurselor necesare funţionării sistemului, siguranţa personalului şi a beneficiarilor.

STRUCTURA DE PERSONAL      

  • 4  inspectori
  • 1  referent de specialitate

 PERSOANE DE CONTACT / DATE DE CONTACT

Tokos Imre - inspector
Baló Ervin – László – inspector
Tel/fax: 0267/311415
Tel. Mobil:0732810829
E-mail: balo_ervin@protectiasociala.ro
tokos_imre@protectiasociala.ro

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking