căutare
min. 3 caractere

Compartimentul audit intern

SCURT ISTORIC

Activitatea de audit intern din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna  este realizată de către Compartimentul Audit Intern - structură funcţional independentă, aflată în subordinea directă a Directorului General al D.G.A.S.P.C.Covasna.

MISIUNEA

Compartimentului de Audit Intern  este de a veni în sprijinul bunei funcţionări a D.G.A.S.P.C. Covasna prin intermediul opiniilor şi recomandărilor.

ATRIBUŢII

Compartimentul Audit Intern sesizează neregularităţi, oferă consiliere şi face recomandări conducerii instituţiei pentru a asigura: o mai bună administrare a patrimoniului şi  a fondurilor publice, o gestionare eficientă a riscurilor, o mai bună monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente, o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabile şi corecte, îmbunătăţirea calităţii managementului, a controlului intern.

Compartimentul de audit al D.G.A.S.P.C. Covasna planifică şi desfăşoară misiuni de audit la nivelul serviciilor, compartimentelor şi centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna.

Auditul intern, prin sfera sa de activitate şi obiectivele pe care le are de realizat, acţionează în folosul conducerii D.G.A.S.P.C., prezentând acesteia cu obiectivitate, profesionalism şi independenţă, riscurile asociate activităţilor şi proceselor relative la patrimoniu, furnizând acesteia, prin recomandările formulate soluţii de remediere a disfuncţiilor constatate.

PERSONAL

Acest compartiment a fost reorganizat în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna  începând cu luna octombrie 2011 şi are în componenţă, conform organigramei, 1 post de execuţie.
Activitatea de audit intern poate fi desfăşurată de specialisti cu studii superioare economice sau judidice care nu sunt implicaţi în vreun fel în desfăşurarea activităţilor pe care le auditează, nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al entităţilor publice şi care îşi îndeplineşte atribuţiile în mod obiectiv, independent, cu profesionalism şi integritate, cu respectarea prevederilor legale specifice activităţii de audit şi a codului de etică, aprobat prin ordin al Ministrului Finanţelor.

DATE DE CONTACT

Tefon\fax: 0267- 314660
Adresa: Sfântu  Gheorghe, str.Presei nr.8/A, jud.Covasna

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking