căutare
min. 3 caractere

Compartimentul management de caz, evaluare inițială și consiliere

Documente descărcabile

SCURT ISTORIC

Sub actuala formă funcţionează din 1 octombrie 2011, în urma reorganizării DGASPC Covasna, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.145/2011.

MISIUNEA

Acordarea de consiliere și sprijin, elaborarea şi monitorizarea implementarii planului individualizat de protecţie sau a planului de servicii pentru fiecare adult, aflat în dificultate sau în situaţie de risc, în colaborare cu familia sau reprezentantul legal , în cazul persoanelor cu dizabilități.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII

  • identifică şi preia cazurile adulților aflaţi în dificultate sau în situaţii de risc;
  • oferă consilieră și asistenţă în vederea luării unei decizii favorabile de către beneficiar; asigură evaluarea iniţială, respectiv detaliată a situaţiei beneficiarului în context sociofamilial;
  • prezintă în faţa comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap adulti, raportul de evaluare iniţială privind situaţia beneficiarului şi propunerea motivată referitoare la stabilirea unei măsuri de protecţie;
  • pregăteşte prin asistenţă de specialitate familia persoanei, în vederea revenirii acestuia în mediul familial;
  • responsabilul de caz asigură  încheierea contractului cu familia sau cu reprezentantul legal a persoanei.

STRUCTURA DE PERSONALUL

2 inspectori
1 psiholog
Serviciul este în subordinea directă a directorului general adjunct.

PERSOANA DE CONTACT / DATE DE CONTACT

Kóródi Attila - şef serviciu
Telefon fix: 0267-3233300, mobil: 0732810856
Adresa: Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str.Presei nr. 8/A, jud. Covasna

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking