căutare
min. 3 caractere

Compartimentul secretariatul comisiei pentru protecţia copilului, secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

SCURT ISTORIC

Compartimentul este subordonat directorului general şi funcţionează sub această denumire din 01.10.2011, în urma reorganizări DGASPC Covasna, prin Hotărârea Consiliui Judeţean nr.145/2011, având la bază HG.967/2010.  Atribuţiile compartimentului au fost îndeplinite din anul 1997, şi până la data reorganizării de Compartimentul Secretariatul Comisiei Pentru Protecţia Copilului și de Compartimentul Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

MISIUNEA  COMPARTIMENTULUI

Asigură lucrările de secretariat ale celor două Comisii

ATRIBUȚII în domeniul protecției copilului:

 •  Primirea şi verificarea dosarelor depuse pentru introducerea pe ordinea de zi a şedintelor comisiei.
 • Întocmirea, înregistrarea şi transmiterea convocărilor la comisie pentru persoanele implicate în soluţionarea cazurilor.
 • Pregătire şi asistenţă pentru desfăşurarea şedintelor bilunare (întocmirea ordinei de zi, redactarea procesului-verbal).
 • Redactarea şi înregistrarea hotărârilor comisiei, precum şi a certificatelor de încadrare într-un grad de handicap şi a certificatelor de orientare şcolară.
 • Comunicarea hotărârilor şi certificatelor de încadrare într-un grad de handicap către toate persoanele şi instituţiile interesate.
 • Gestionarea evidenţelor lucrărilor comisiei (registrele speciale).
 • Întocmirea actelor emise de comisie care nu necesită luarea unei hotărâri.

PERSOANA DE CONTACT

Balogh-Darko Emese – inspector, secretar CPC

DATE DE CONTACT

Telefon/fax: 0276-314660 , mobil: 0732-81-08-22
Email: balogh_emese@protectiasociala.ro    

ATRIBUȚII în domeniul persoanelor cu handicap adulți:

 • Preluarea  dosarelor persoanelor cu handicap de la Serviciul de evaluare complexa
 • Verificarea continutul si legalitatea actelor depuse
 • Asigurarea inregistrarii, transmiterea la CEPAH si redactarea certificatelor de incadrare in grad de handicap,programelor individuale de recuperare, readaptare si integrare sociala , cerificatelor de orientare, hotararilor de admitere in centre rezidentiale sau de zi, publice ori public-private
 • Inregistrarea si transmiterea contestatiilor, Comisiei superioare, impreuna cu dosarul persoanei in cauza
 • Colaboreaza cu serviciile din cadrul DGASPC, cu reprezentanti ai organismelor private acreditate, cu asistentii sociali din cadrul Consiliilor locale, din teritoriu, cu beneficiarii serviciilor sociale si cu reprezentantii legali ai acestora.
 • Comunicarea prin posta, cu confirmare de primire documentele eliberate de CEPAH.
 • Intocmirea procesele verbale privind desfasurarea sedintelor.

Certificatele de incadrare in grad de handicap, precum si celelalte documente eliberate de CEPAH se comunica exclusiv prin posta, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap, la adresa de domiciliu a acesteia , conf. art.13,alin. 1 din HG 430/16.04.2008, privin aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

PERSOANA DE CONTACT

Várdó Erzsébet - secretara comisiei

DATE DE CONTACT

Telefon/fax: 0276-314660
Str. Presei nr.8/A, Sf. Gheorghe

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking