căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

 

 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. la Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe:
 • 1 post de psihopedagog, nivel studii superioare,
 • 1 post de logoped, nivel studii superioare,
 1. la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Târgu Secuiesc:
 • 1 post de educator, nivel studii postliceale/medii,
 • 1 post de spălătoreasă, nivel studii medii/generale,
 1. la Centrul de coordonare Baraolt :
 • 0.5 post de medic, nivel studii superioare,

  2. Dosarul  de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae.

 

3. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

-pentru psihopedagog, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

 

-pentru logoped, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale educaţiei şi/sau psihopedagogie specială;

 

 

-pentru educator, nivel studii  medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă,

 

-pentru spălătoreasă, nivel studii  medii/generale:

 • studii liceale absolvite cu diplomă sau certificat/adeverinţă de absolvire a învăţământului gimnazial.

 

-pentru medic, nivel studii superioare:

 • medic, confirmat în una din specialităţile: medicina generală, medicină internă, medicină de familie, recuperare, etc.;

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de psihopedagog şi logoped  - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  30.07.2019, ora 900proba scrisă şi pe data de 02.08.2019, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 09.07.2019 – 22.07.2019, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

 

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

09.07.2019 – 22.07.2019

2

Selectarea dosarelor de concurs

23.07.2019 – 24.07.2019

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

25.07.2019

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

26.07.2019

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

29.07.2019

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

30.07.2019

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

31.07.2019

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

01.08.2019

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

02.08.2019

10

Contestarea rezultatelor la interviu

05.08.2019

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

06.08.2019

 

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie

 

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking