căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. Serviciul administrativ (aparat propriu):
 • 1 şofer, treapta profesională I, nivel studii medii/generale.
 1. Centrul de plasament nr. 6 Olteni:
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare.
 1. Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani Sfântu Gheorghe:
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare.
 1. Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap „Székely-Potsa” Chilieni:
 • 1 psihopedagog, nivel studii superioare.
 1. Centrul de coordonare Sfântu Gheorghe:
 • 1 asistent medical, nivel studii medii/postliceale.
 1. Casa familială nr. 2 Cernat:
 • 1 coordonator personal de specialitate, nivel studii superioare.
 1. Casa familială Mereni:
 • 1 educator, nivel studii superioare.
 1. Casa familială Tinoasa:
 • 1 educator, nivel studii superioare.
 1. Casa familială Lunga:
 • 1 educator, nivel studii superioare.

 

 1. Dosarul  de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • certificat/adeverinţă de integritate comportamentală (se va solicita de la Poliţie / biroul de cazier judiciar);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.

 

 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

-pentru şofer, treapta profesională I, nivel studii medii/generale:

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalauret sau şcoala generală absolvită cu certificat/adeverinţă de absolvire;
 • vechime necesară ocupării postului – minimum 3 ani,
 • permis de conducere categoria B.

 

 -pentru psiholog practicant, nivel studii superioare:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 luni;

 

-pentru psihopedagog, nivel studii superioare:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihopedagogie specială;

 

-pentru asistent medical, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale sau postliceale, absolvite cu diplomă

-pentru coordonator personal de specialitate, nivel studii superioare:

 • candidaţii(ul) pentru ocuparea funcţiei trebuie sa fie absolvenţi de studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,

 sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;

-pentru educator, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respective studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu specializare în pedagogie;

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de  psiholog, psihopedagog, educator şi asistent medical  - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

4.  Concursul va avea loc pe data de  09.12.2019, ora 900proba scrisă şi pe data de 12.12.2019, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 18.11.2019 – 29.11.2019, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

18.11.2019 – 29.11.2019

2

Selectarea dosarelor de concurs

02.12.2019 – 03.12.2019

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

04.12.2019

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

05.12.2019

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

06.12.2019

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

09.12.2019

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

10.12.2019

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

11.12.2019

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

12.12.2019

10

Contestarea rezultatelor la interviu

13.12.2019

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

16.12.2019

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking