căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de mai jos

 

  1. Denumirea funcţiei publice, structura în care se află şi condiţiile de participare la concurs:
  • Şef birou, clasa I, grad II,  în cadrul Biroului juridic;

            Pentru a participa la concursul de promovare, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să deţină studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în

domeniul ştiinţe juridice;

  • să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum

5   ani.

  • să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr.

57/2019 privind Codul administrativ.

  1. Concursul va avea loc în data de  20.01.2020, ora 9,00proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise  – interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, jud. Covasna.

Dosarul de concurs se depune la Biroul resurse umane din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, etaj 3, camera 38, în perioada 11.12.2019 – 30.12.2019, între orele 8,00 - 16,00.

Selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Alte coordonate de contact pentru primirea dosarelor: tel/fax 0267 317464, email rosca_gabriella@protectiasociala.ro, persoana de contact – Roşca Gabriella,  inspector la Biroul resurse umane.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi atribuţiile postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

  1. Atribuţiile postului  scos la concurs sunt cuprinse în Anexa 1.
  2. Bibliografia pentru concurs  este cea prevăzută în Anexa 2

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

​Bibliografie

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking