căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează organizează examen după perioada de debutanţie pentru funcţiile contractuale de mai jos

  1. Educator debutant, nivel studii M/PL – după promovare, educator, nive studii M/PL, din cadrul Centrului de plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc;
  2. Educator debutant, nivel studii S – după promovare, educator, nive studii S, din cadrul Centrului de plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc;
  3. Logoped debutant, nivel studii S – după promovare, logoped, nivel studii S; Centrul de Reabilitare Târgu Secuiesc;
  4. Educator debutant, nivel studii M/PL – după promovare, educator, nive studii M/PL, din cadrul Centrului de plasament nr. 6 Olteni;

Pentru înscrierea la examen trebuie îndeplinite următoarele condiţii :

  • să existe referatul de evaluare întocmit şi înregistrat la sfârşitul perioadei de debutanţie de către şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul instituţiei;
  • adeverianţa eliberată de compartimentul resurse umane din care să rezulte vechimea în gradul profesional sau treapta profesională, precum şi faptul că angajatul nu se află sub o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
  • cererea de înscriere la examen adresată conducătorului instituţiei.

Documentele de înscriere la examen(cererea, adeverinţa) se depun de către candidaţi în termen de 8 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare (inclusiv data afişării).

Examenul va avea loc în data de 18.07.2017, ora 9,00probă scrisă, la sediul DGASPC  Covasna (Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A).

Anunţul privind condiţiile de participare la examen şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

       Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de examen, Kozma Izabella Réka, telefon 0267 317 464.

VASS Mária, Director general 
BALÁZS Erika, Director general adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie cuprinzând lista actelor normative şi regulamentelor  pentru examenul organizat după perioada de debutanţie sau pentru  promovare în grad imediat superior

1.     Educator, nivel studii S sau M/PL  –  Centrul de Plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II şi III din Legea nr. 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Ordin nr. 21/2004 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;

·       Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc.

2.       Educator, nivel studii PL/M – Centrul de plasament nr.6 Olteni

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare   şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II, III  şi VI din Legea nr. 272/2004 (1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi  completările ulterioare;

·       Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament nr. 6 Olteni;

·       Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru  protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi.

  1. Logoped, nivel studii S  –  Centrul de reabilitare Târgu Secuiesc

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II, III şi VI din Legea nr. 272/2004 (1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi  completările ulterioare;

·       Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de reabilitare Târgu Secuiesc;

  • Emil Verza: Psihopedagogie specială, cap. V “Principalele categorii de persoane cu dizabilităţi”, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, ediţia 1994;

·       Ordin nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi.

VASS Mária, Director general