căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează un examene de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deţinuţe pentru funcţiile contractuale de mai jos

  1. Educator debutant, nivel studii medii – după promovare, educator, nivel studii medii, în cadrul Casei familiale nr. 3 Sf. Gheorghe;
  2. Masor debutant, nivel studii medii după promovare, masor, nive studii medii, în cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu handicap Sfântu Gheorghe;
  3. Educator debutant, nivel studii medii – după promovare, educator, nivel studii medii, în cadrul Centrului de plasament  „Borosnyay Kamilla” Sf. Gheorghe.

Pentru înscrierea la examen candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de mai jos şi să depună un dosar de examen cu documentele de la pct. 2, 3 şi 4(numai dacă este cazul), astfel :

  1.  să existe referatul de evaluare pentru promovare în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, întocmit şi înregistrat, de către şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul instituţiei;
  2.  cererea de înscriere la examen/concurs de promovare adresată conducătorului instituţiei;
  3.  adeverianţa eliberată de compartimentul resurse umane din care să rezulte vechimea în treapta profesională deţinută, precum şi faptul că angajatul nu se află sub o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
  4.  copii după rapoartele de evaluare a performanţelor individuale din ultimii 3 ani.

Documentele de înscriere la examen(cererea, adeverinţa) se depun de către candidaţi în termen de 8 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare (inclusiv data afişării).

Examenul va avea loc în data de 11.12.2019, ora 9,00probă scrisă, la sediul DGASPC  Covasna (Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A).

Anunţul privind condiţiile de participare la examen şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

       Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de examen, Kozma Réka Izabella, telefon 0267 317 464.

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking