căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează un examene de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deţinuţe pentru funcţiile contractuale de mai jos

 1. Educator debutant, nivel studii superioare – după promovare, educator, nivel studii superioare, în cadrul Casei familiale Baraolt;
 2. Educator debutant, nivel studii medii după promovare, educator, nive studii medii, în cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu handicap Sfântu Gheorghe;
 3. Asistent social debutant, nivel studii superioare – după promovare, asistent social practicant, nivel studii superioare, în cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu handicap Sfântu Gheorghe;
 4. Educator debutant, nivel studii medii – după promovare, educator, nivel studii medii, în cadrul Centrului de reabilitare  Székely-Potsa Chilieni.

Pentru înscrierea la examen candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de mai jos şi să depună un dosar de examen cu documentele de la pct. 2, 3 şi 4(numai dacă este cazul), astfel :

 1.  să existe referatul de evaluare pentru promovare în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, întocmit şi înregistrat, de către şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul instituţiei;
 2.  cererea de înscriere la examen/concurs de promovare adresată conducătorului instituţiei;
 3.  adeverianţa eliberată de compartimentul resurse umane din care să rezulte vechimea în treapta profesională deţinută, precum şi faptul că angajatul nu se află sub o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
 4.  copii după rapoartele de evaluare a performanţelor individuale din ultimii 3 ani.

 

Documentele de înscriere la examen(cererea, adeverinţa) se depun de către candidaţi în termen de 8 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare (inclusiv data afişării).

Examenul va avea loc în data de 18.07.2019, ora 9,00probă scrisă, la sediul DGASPC  Covasna (Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A).

Anunţul privind condiţiile de participare la examen şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

       Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de examen, Mihaly Mária Magdolna, telefon 0267 317 464.

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie

 1. Educator debutant, nivel studii superioare –  Casa familială Baraolt

 

 • Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea nr. 272/2004 (1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi  completările ulterioare;
 • Anexa 1 la  Ordinul nr. 25 / 2019 al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
 • Codul etic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.

 

 1. Educator debutant, nivel studii mediiCentrul de recuperare pentru copii cu handicap Sfântu Gheorghe / Centrul de reabilitare  Székely-Potsa Chilieni

 

 • Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea nr. 272/2004 (1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi  completările ulterioare;
 • Emil Verza – Psihopedagogie specială – numai capitolele III şi IV.
 • Ordin 27 / 2019 al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale  privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
 • Codul etic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
 1. Asistent social debutant  – Centrul de recuperare pentru copii cu handicap Sfântu Gheorghe

 

 • Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea nr. 272/2004 (1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi  completările ulterioare;
 • Ordin 27 / 2019 al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale  privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
 • Codul etic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.

VASS Mária, Director general
VIZAT:  Szász Katalin Melinda, Director general adj.               

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking