căutare
min. 3 caractere

Serviciul pentru acordarea şi evidenţa drepturilor persoanelor cu handicap, coordonarea serviciilor pentru adulţi, relaţii cu publicul

Documente descărcabile

 1. Denumire: Serviciul pentru acordarea şi evidenţa drepturilor persoanelor cu handicap, coordonarea serviciilor pentru adulţi, relaţii cu publicul
 2. Scurt istoric:

Actualul Serviciu pentru acordarea şi evidenţa drepturilor persoanelor cu handicap, coordonarea serviciilor pentru adulţi, relaţii cu publicul, sub diferite denumiri, a constituit celula de bază, baza în organizarea sub diferite forme a activităţii de protecţia persoanelor cu handicap, după cum urmează:

În anul 1992 au apărut: Legea Nr.53- privind protecţia specială a persoanelor handicapate, respectiv Legea Nr.57- privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate şi a fost înfiinţată un organ central, subordonat direct Guvernului : Secretariatul de Stat pentru handicapaţi care ulterior şi-a schimbat denumirea în  Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

În anul 1993 deja funcţionau unităţile teritoriale cu denumirea de Inspectorat de Stat Teritorial pentru Handicapaţi din fiecare judeţ care ulterior şi-a schimbat denumirea în  Inspectorat de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap şi unităţile specializate pentru problematica persoanelor cu handicap.

În anul 1999 a apărut O.U.G. nr.102, iar în anul 2002 Legea nr.519, care cu modificările necesare, asigură baza legală a activităţii în domeniul protecţiei  persoanelor cu handicap. Prin Ordonanţa Guvernului Nr.14/2003 S.S.P.H. se transformă în Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi ca masură  a descentralizării, se desfiinţeză I.S.T.P.H., dar cu H.G. Nr. 90/2003, în cadrul Consiliilor Judeţene se înfiinţează Serviciul Public de Asistenţă Socială.

Cu data de 01. apr. 2003, prin Hotărârea Nr. 19/2003 al Consiliului Judeţean Covasna  a luat fiinţă Serviciul Public de Asistenţă Socială, instituţie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Covasna.

De la 01.01.2005, pe baza H.G.nr.1434/2004, s-au comasat Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copiilor şi Serviciul Public de Asistenţă Socială iar în prezent în urma reorganizării, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.145/2011 serviciul funcţionează cu denumirea actuală.

 1. Misiunea Serviciului : Protecţia persoanelor cu handicap neinstituţionalizaţi prin aplicarea măsurilor de protecţie pe baza încadrării în raport cu gradul de dizabilitate, în conformitate cu  legislaţia în vigoare.
 2. Obiectivul general al Serviciului :

Se realizează prin următoarele obiective:

 • actualizarea evidenţei persoanelor cu handicap
 • acordarea prestaţiilor sociale
 • acordarea facilităţilor
 • consilierea persoanelor cu handicap
 • intocmirea statisticilor şi rapoartelor periodice.

Condiţiile de lucru sunt foarte bune, există spaţiu suficient pentru desfăşurarea activităţii, doar sala de aşteptare a persoanelor cu handicap este subdimensionată. Dotarea cu tehnica de calcul este suficientă. Se lucrează cu programul de Dsmart, special conceput pentru evidenţa persoanelor cu handicap şi acordarea drepturilor.

 1. Personalul Serviciului

Serviciul este în subordinea directă a directorului general adjunct, s-au aprobat 8 posturi, unu de conducere- şef serviciu şi 7 posturi de execuţie: 1 referent-cu studii medii, 1 referent de specialitate- studii SSD, 5 inspectori cu studii superioare.

Personalul este bine calificat, cu experienţă, cu capacitate de muncă foarte bună.

Organizarea Serviciului: 3 persoane lucrează în cadrul relaţii cu publicul, 2 persoane la evidenţa informatizată, 2 asistente sociale.

 1. Persoană de contact : Kóródi Attila – șef serviciu

Program de audienţă: Luni 12.00 – 14.00, joi: 10.00 – 12.00

 1. Date de contact: Tel.0267-3233300, 0732810856

Menţiune: formularele necesare persoanei cu handicap în relaţia cu DGASPC – Covasna, au fost transmise tuturor primăriilor din judeţ, pentru a limita deplasările necesare persoanei cu handicap, doar la primăria de domiciliu.

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking