căutare
min. 3 caractere

Serviciul administrativ

SCURT ISTORIC

Serviciul a fost înfiinţat cu data de 28.12.2004 prin reorganizarea Biroului administrativ având la bază Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, care a fost aprobat prin Hotărârea nr.124/2004 a Consiliului Judeţean Covasna.

MISIUNEA SERVICIULUI

Misiunea Serviciului Administrativ este administrarea, gestionarea clădirii şi abunurilor aprţinătoare  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi asigurarea deplasării angajaţilor pe teren cu autoturismele din dotarea direcţiei.

OBIECTIVELE SERVICIULUI

  • funcţionarea  în bune condiţii a birourilor DGASPC Covasna
  • administrarea, gestionarea clădirii şi a bunurilor
  • întreţinerea corespunzătoare a parcului auto
  • aplicarea principiilor controlului intern/managerial.

PERSONALUL SERVICIULUI

În structura serviciului sunt 8 posturi:

  • 1 şef serviciu
  • 3 inspectori de specialitate
  • 2 şoferi
  • 1 muncitor calificat
  • 1 îngrijitor curăţenie

PERSOANĂ DE CONTACT

MOLNÁR István - Şef serviciu

DATE DE CONTACT

Telefon fix: 0267314660/126
Telefon mobil: 0732810830
Email: molnar_istvan@protectiasociala.ro
Sf. Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, jud. Covasna

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking