căutare
min. 3 caractere

Serviciul economic, finanțe, contabilitate

Cost Servicii sociale pe anul 2019

 1. Costurile Serviciilor sociale finantate de DGASPC Covasna

Cost Servicii sociale pe anul 2018

 1. Costurile Serviciilor sociale finantate de DGASPC Covasna
 2. Primaria Municipiului Sf. Gheorghe
 3. Primaria orasului Baraolt
 4. Primaria municipiului Tg. Secuiesc

SCURT ISTORIC

Serviciul funcţionează sub directa coordonare a directorului general adjunct economic conform organigramei.
Serviciul a fost înfiinţat cu data de 28.12.2004 prin reorganizarea Biroului de contabilitate având la bază Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, care a fost aprobat prin Hotărârea nr.124/2004 a Consiliului Judeţean Covasna.

OBIECTIVELE SPECIFICE

 • întocmirea bugetului
 • efectuarea plăţilor
 • verificarea gestiunilor
 • ţinerea evidenţei mijloacelor fixe
 • ţinerea evidenţei plăţilor efectuate, furnizorilor restanţi etc.
 • urmărirea utilizării fondurilor de către DGASPC Covasna
 • întocmire situaţii financiare trimestriale şi anuale, orice alte situaţii, registre solicitate din domeniul economic, financiar, contabil
 • aplicarea principiilor controlului intern/managerial

PERSONALUL SERVICIULUI

1 şef serviciu
7 inspectori

PERSOANĂ DE CONTACT

GABOR ERZSEBET – Director economic (0732810855)
Email : gabor_erzsebet@protectiasociala.ro
 

DATE DE CONTACT

Popa Magdolna, şef serviciu
Telefon/fax : 0267 314 660
Mobil: 0732810827
popa_magdolna@protectiasocialacv.ro
 

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking