căutare
min. 3 caractere

Serviciul management de caz

Documente descărcabile

SCURT ISTORIC

Serviciul Management de Caz  s-a înfiinţat în data de 01.10.2011 prin Hotărârea nr. 145/2011 a Consiliului Judeţean Covasna şi este organizat ca şi serviciu distinct în cadrul DGASPC Covasna, subordonat directorului general adjunct.

În raport cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei, Serviciul Management de Caz  are relaţii de colaborare directă fiind răspunzator de coordonarea serviciilor, prestaţiilor şi intervenţiilor destinate copilului pentru care a fost instituită o măsură de protecţie specială.

MISIUNEA  SERVICIULUI

Misiunea serviciului o constituie coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului, prin elaborarea şi monitorizarea implementarii planului individualizat de protecţie până la închiderea cazului pentru copiii separaţi de familie.

OBIECTIVELE SERVICIULUI

  • Identificarea categoriilor de populaţii vulnerabile şi defavorizate aflaţi în dificultate de pe teritoriul judeţului şi pregătirea stabilirii unor măsuri de protecţie al acestora.
  • Reducerea perioadei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie prin urmărirea permanentă a progreselor înregistrare în atingerea finalităţii planurilor individualizate de protecţie şi concertarea activităţilor destinate prevenirii separării copilului de familia sa.
  • Coordonarea, organizarea şi direcţionarea tuturor intervenţiilor destinate asigurării serviciilor şi integrarea acestora în beneficiul copiilor şi familiilor acestora.

RESURSELE UMANE ALE SERVICIULUI

  • sef serviciu - 1
  • inspector (asistent social)- 18
  • psiholog  - 2

DATE DE CONTACT

520064 Sfântu Gheorghe,
str. Presei, nr.8/A, jud. Covasna

PERSOANĂ DE CONTACT

Csiszár István - șef serviciu
Telefon/Fax: 0267- 314660
Email: csiszar_istvan@protectiasociala.ro

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking