căutare
min. 3 caractere

Știri


Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces


Proiectul „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ", anunț de selecție a victimelor violenței domestice, a specialiștilor în domeniul violenței domestice și actele necesare întocmirii dosarelor

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI COVASNA recrutează persoane pentru a deveni asistenţi maternali profesionişti.

Cerinţe generale:

 • vârsta între  25 ani şi 55 ani
 • fără antecedente penale
 • apt din punct de vedere psihic şi fizic
 • condiţii de locuit corespunzător
 • să nu fie decăzut din drepturile părinteşti.

Cei interesaţi se pot adresa direcției noastre la adresa din Sfântu Gheorghe, str. Presei 8/A, camera 18 sau pot primi informaţii la numărul de telefon  0732810820.

VASS Mária, Director General


Ca urmare a parteneriatului instituțional ANPD și CJ Covasna  prin DGASPC Covasna, în baza Convenției de eliberare a cardului european pentru dizabilitate, persoanele cu dizabilităţi din județul Covasna pot depune cererile pentru obținerea acestor documente.

Cardul este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa: România, Slovenia, Belgia, Cipru, Italia, Estonia, Finlanda și Malta.

Persoanele care pot beneficia de card sunt:

 • Copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate;
 • Persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate;

Cardul se eliberează la cerere. Persoanele îndreptățite vor depune o cerere în scris la secretariatul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, str. Presei nr.8/A, sau electronic la adresa de e-mail monitorizare@protectiasociala.ro.

Persoane de contact: Korodi Attila (tel. 0732 810 856) și Pal Anna (tel.0732 810824).

Cererea va cuprinde următoarele elemente:

 • domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., sau în cazul minorilor, a certificatului de naștere precum și domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I. a reprezentantului legal al acestuia;
 • numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, inclusiv emitentul acestuia;
 • număr de telefon fix sau mobil, e-mail;
 • semnătura solicitantului sau, după caz, a reprezentantului acestuia;
 • Se va anexa la cerere o fotografie recentă, de tip buletin.

Cererea poate fi depusă și de părintele, reprezentantul legal, tutorele, precum și organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap.

În cazul copilului cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, beneficiar al serviciilor din sistemul rezidențial, cererea poate fi completată de către reprezentantul legal al acestuia sau șeful centrului, după caz.

În cazul adultului cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, beneficiar al serviciilor din sistemul rezidențial, cererea poate fi completată de către acesta sau, după caz, de către reprezentantul legal, sau șeful/directorul centrului.

Cardul este nominal, netransmisibil și intră în vigoare de la 01.01.2017 fiind valabil până în luna august 2020. La nivel național sunt 50.000 de carduri, iar la nivelul județului Covasna vor fi puse la dispoziție 1000 de carduri.

Cererea pentru acordarea cardului european pentru dizabilitate poate fi descărcată aici.


Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking