căutare
min. 3 caractere

Anunţ privind organizarea susținerii interviului pentru ocuparea prin transfer, la cerere, a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Contencios Juridic

Având în vedere numărul funcţionarilor publici înscriși pentru ocuparea prin transfer, la cerere, a funcției publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Contencios Juridic din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în temeiul prevederilor art. 149 alin. (5) din Hotărârârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 16 noiembrie 2017, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna din Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, Jud. Covasna se organizează interviu cu funcţionarii publici solicitanţi.

Bibliografia pentru testarea abilităţiilor impuse de funcţie este afişată la sediul  DGASPC Covasna şi pe site-ul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Roşca Gabriella, inspector la Biroul resurse umane, număr de telefon  0267 317464  sau la sediul DGASPC Covasna.

Publicat astăzi, 07 noiembrie 2017, la sediul DGASPC Covasna şi pe site-ul www.protectiasocialacv.ro

VASS Mária,
Director General

Bibliografie pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului contencios juridic

 • Constituţia României;
 • Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r1) privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
 • Legea nr. 53/2003 (r1) privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 (r1) (*actualizată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

VASS Mária,
Director General

Întocmit,
Şef birou resurse umane,
Udrea Ion

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking