Noua modalitate de decontare a transportului în cazul persoanelor cu dizabilități

Pașii de urmat pentru decontarea transportului

Cine sunt beneficiarii?

 • persoanele cu handicap,
 • reprezentanții legali ai acestora,

Care sunt beneficiile? (Anexa 1)

 • acordarea gratuităţii la transportul interurban sau
 • decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul

Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Dacă se optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

De când vor putea fi făcute deconturile?

Procedura intră în vigoare în ianuarie 2021, iar decontarea efectivă se face în maximum 60 de zile.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Cum se face decontul?

 • Persoana cu dizabilitate efectuează deplasarea/deplasările și păstrează bonurile reprezentând alimentarea cu carburant.
 • În termen de 60 de zile de la efectuarea deplasării, beneficiarul depune la DGASPC Covasna cererea de decontare însoțită de bonul/bonurile fiscale de carburant.

Cererea de decontare cuprinde: (Anexa 2)

 • data călătoriei
 • traseul: localitatea de plecare și localitatea de deplasare
 • bon fiscal: reprezentând alimentarea cu carburant
 • cine este proprietarul mașinii: persoana cu dizabilitate, familia acesteia, asistentul

personal, însoțitorul, furnizorul de servicii sociale. Însoțitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoțește.

Unde se depune cererea de decont?

Cererea de decontare se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna (DGASPC), în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și este însoțită de bonul/bonurile fiscale de carburant.

Câte călătorii pot fi decontate și cum se face calculul?

 • Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an: 24 călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.
 • Suma maximă ce se poate deconta este 1500 lei în cazul persoanei cu handicap grav și 750 lei în cazul persoanei cu handicap accentuat.
 • Calculul sumei aferente se realizează de către DGASPC Covasna, având ca reper tarifele biletelor CFR.

Cum se efectuează plata?

După procesare, DGASPC Covasna decontează carburantul către persoanele îndreptățite, în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.