Biroul monitorizare, relaţii publice, coordonarea administraţiei publice locale, ONG-uri, incluziune socială, relaţii cu publicul, registratură