Compartiment de intervenție în regim de urgență, telefonul pentru cazurile de urgență, violență domestică