Compartimentul secretariatul comisiei pentru protecţia copilului