Informare GDPR

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de beneficiul de asistenţă socială solicitat, astfel:

 • Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele tale de identificare, financiare, demografice sau alte date personale pe care le colectăm direct sau din alte surse atunci cand deveniți beneficiar de asistenţă socială.

 • Cum prelucrăm datele personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului sau beneficiarului dreptului de asistenţa socială (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.)

Responsabilitatea noastra în aceasta relaţie este modul în care avem grijă de datele personale ale Dvs. pe care ni le-aț pus la dispozitie şi cele obţinute din alte surse.

 • Care este scopul prelucrării datelor personale ?

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul:

 1. verificării şi stabilirii îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor legale de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor și serviciilor sociale solicitate;
 2. efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială, salarii și alte drepturi, realizată prin unităţi bancare, în conturi bancare sau, după caz, prin mandat poştal;
 3. asigurării şi gestionării bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii privind beneficiile de asistenţă socială;
 4. acordării de consiliere și asistență socială diferitelor persoane și grupuri de persoane vulnerabile,
 5. asigurării activității administrativ – financiare ale instituției,
 • Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale?

Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel:

 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Instituțiile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului:

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Casa Naţională de Pensii Publice

Inspecția muncii;

 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna,
 • Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna,
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria ;
 • Direcția Generală a Finanțelor Publice,
 • Inspectoratul Teritorial de Munca Covasna,
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi structurile sale teritoriale, respectiv casele judeţene de sănatate ;
 • Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;
 • Compania Naţională „Poşta Română” – S.A
 • Primării şi servicii publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ -teritoriale în care locuiţi,
 • Unităţi bancare;
 • Spitale,
 • Medici de familie,
 • Unități de învățământ,
 • Direcția de Sănătate Publică Covasna,
 • Inspectoratul Școlar Județean Covasna,
 • Poliții municipale, orășenești și comunale,
 • Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna,
 • Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna,
 • Instanțele judecătorești,
 • Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (DGASPC COVASNA) şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

Menționăm ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata până la încetarea dreptului de asistenţă socială, iar datele cu caracter personal sunt păstrate şi stocate pe perioade mari de timp , conform legislației în vigoare.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru îndeplinirea atribuțiilor instituției noastre, prelucrăm date cu caracter personal în baza temeiului art. 6 alin. (1) lit. ”c” și lit. ”e” din Regulamentul UE 679/2016 :

 1. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului de date.
 2. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.

La nivelul DGASPC COVASNA a fost numit responsabilul cu protecţia datelor personale conform Dispoziției nr. 345/23.05.2018 și modificat cu Dispoziția nr.240/19.03.2019.

Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe email varga_terezia@protectiasociala.ro sau prin transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Municipiul Sf.Gheorghe, str. Presei, nr.8/A, judeţul Covasna.