Contact

phone

detalii »

Relații cu publicul

Pentru înscrieri la audiențe.

detalii »

Telefonul copilului

phone

Prezentare generală Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a fost înfiinţată prin comasarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Serviciului Public de Asistenţă Socială şi este o instituţie care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Covasna.

Din punct de vedere metodologic este subordonat ANPDC şi ANPH.

Serviciile în domeniul protecţiei copilului au fost prestate de către DJPDC începând cu anul 1997, aceste atribuţii au fost preluate de către DGASPC începând cu 01.ianuarie 2005.

În vederea prevenirii instituţionalizării şi menţinerii copilului în familia naturală, la nivel de Direcţie există un serviciu de prevenire şi au fost dezvoltate o serie de servicii alternative.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna este principala instituţie publică furnizoare de servicii sociale din judeţul Covasna. Prestarea acestor servicii şi susţinerea centrelor înfiinţate în anii anteriori este o reală sarcină financiară, managerială şi organizaţională.

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna funcţionează mai multe servicii destinate să promoveze şi să protejeze drepturile copiilor. Aceste servicii sunt în continuă reorganizare şi diversificare, în funcţie de nevoile identificate la nivelul judeţului Covasna.

Astfel, la sfârşitul anului 2008 D.G.A.S.P.C. Covasna oferă pentru aproximativ 1500 de beneficiari direcţi următoarele tipuri de servicii:

  • servicii de tip rezidenţial – centre de plasament, centru de primire în regim de urgenţă, centru maternal, case de tip familial;
  • servicii de zi – centre de zi, centre de reabilitare, prevenţie, evaluare;
  • servicii de tip familial – plasament familial, adopţie, asistenţă maternală.

Harta serviciilor se prezintă încă lacunară, de ex. ar fi foarte mare nevoie de servicii specializate pentru copii cu probleme de comportament sau pentru copii care au săvârşit fapte penale, dar nu răspund penal.