Cum puteți deveni asistent maternal profesionist?

Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor depune o cerere la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna, Serviciul de Asistenţă Maternală.

Persoana care dorește să devină asistent maternal profesionist trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • prin comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitor la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor;
 • să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
 • să aibă minim 10 clase absolvite;
 • să nu desfășoară alte activităţi;
 • să înţeleagă caracterul temporar al plasamentului;
 • să accepte şi să înţeleagă necesitatea colaborării cu familia biologică sau adoptivă a copilului;
 • să urmeze cursurile de formare profesională organizat de Serviciul de Asistenţă Maternală şi să promoveze examenul.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat;
 • persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
 • persoana dependentă de alcool, droguri;
 • persoana care are copii – rude până la gradul IV - pentru care instanţa/ CPC a stabilit o măsură de protecţie;
 • persoana care desfăşoară o activitate salarizată, poate deveni asistent maternal numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă;
 • persoane în cazul în care există dovezi de neglijenţă sau abuz asupra propriilor copii.

În urma depunerii cererii de evaluare se va realiza evaluarea capacităţii persoanei de a îngriji un copil/copii. Această evaluare poate dura 90 de zile şi pe parcursul acestei perioade, vizite la domiciliu, evaluare psihologică, orice investiţii care sunt considerate utile.

Pe perioada evaluării, Serviciul de Asistenţă Maternală organizează curs de formare pentru persoanele selectate în vederea de a deveni asistent maternal profesionist. Aceste cursuri de formare au o durată de 60 de ore, cheltuielile fiind suportate de către D.G.A.S.PC. Covasna.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Serviciului de Asistenţă Maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna din Sf.Gheorghe, Str. Presei, Nr.8/A. tel. 0264-314660, int.110; 0732810820.