Prezentarea generală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covsna este instituţia publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Covasna, înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.124/2004, prin comasarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi a Serviciului Public de Asistenţă Socială Covasna. Instituţia are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei. În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna elaborează strategia proprie de asistenţă socială, şi programe de acţiune în domeniu în funcţie de nevoile cetăţenilor din judeţul Covasna.

Direcţia îndeplineşte atribuţii atât în domeniul protecţiei persoanelor adulte, a persoanelor cu handicap precum şi în domeniul protecţiei copilului.

În domeniul protecţiei persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), sprijină aceste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere şi prin asigurarea serviciilor adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi familiale pentru a depăşi situaţiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material şi juridic, în condiţiile legii.
De asemenea, asigură măsurile de protecţie necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care se afla în situaţii de risc.

În domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilități, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități prin acordarea de servicii de asistenţă, consiliere, îngrijire, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcţie de nevoile persoanelor cu dizabilități, în baza încadrării acestora în categorii de persoane cu dizabilități. Totodată asigură drepturile prevăzute de lege pentru această categorie de beneficiari.

În domeniul protecţiei copilului şi a familiei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, de prevenire a separării copilului de familie, servicii rezidențiale, propune şi aplică măsurile de protecţie specială pentru copiii aflaţi în dificultate sau cu dizabilități. Evaluează şi propune încadrarea copiilor în grad de dizabilitate.