Prezentarea generală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a fost înfiinţată prin comasarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Serviciului Public de Asistenţă Socială şi este o instituţie care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Covasna.

Din punct de vedere metodologic este subordonat ANPDC şi ANPH.

Serviciile în domeniul protecţiei copilului au fost prestate de către DJPDC începând cu anul 1997, aceste atribuţii au fost preluate de către DGASPC începând cu 01.ianuarie 2005.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna este principala instituție publică furnizoare de servicii sociale din județul Covasna. Prestarea acestor servicii și susținerea centrelor înfiinţate în anii anteriori este o reală sarcină financiară, managerială și organizațională.

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna funcţionează mai multe servicii destinate să promoveze şi să protejeze drepturile copiilor. Aceste servicii sunt în continuă reorganizare şi diversificare, în funcţie de nevoile identificate la nivelul judeţului Covasna.

Astfel, la sfârșitul anului 2008 D.G.A.S.P.C. Covasna oferă pentru aproximativ 1500 de beneficiari direcți următoarele tipuri de servicii:

  • servicii de tip rezidențial – centre de plasament, centru de primire în regim de urgență, centru maternal, case de tip familial;
  • servicii de zi – centre de zi, centre de reabilitare, prevenție, evaluare;
  • servicii de tip familial – plasament familial, adopție, asistență maternală.

Harta serviciilor se prezintă încă lacunară, de ex. ar fi foarte mare nevoie de servicii specializate pentru copii cu probleme de comportament sau pentru copii care au săvârşit fapte penale, dar nu răspund penal.