Cum puteţi sesiza o situaţie de abuz / neglijare / exploatare asupra unui copil?

Art. 89 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.

(1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate, etc.
(2) Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă.
(3) Angajaţii instituţiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligaţia de a sesiza de urgenţă direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Conform legii prezentată mai sus, sesizarea suspiciunii sau a situaţiei de abuz/neglijare/exploatare în care se află un copil poate fi făcută de către copilul victimă sau de orice persoană care intră în contact cu acesta.

Este obligatoriu ca persoana care face sesizarea să ofere toate informaţiile relevante pe care le cunoaşte cu privire la situaţia de violenţă asupra copilului semnalată.

Sesizarea poate fi şi anonimă, cu condiţia să cuprindă suficiente elemente de identificare a copilului victimă a violenţei (cel puţin numele şi adresa la care poate fi găsit), în lipsa acestor informaţii intervenţia direcției fiind imposibil de realizat.

Semnalarea se face :

  • la DGASPC de la domiciliul sau reşedinţa copilului pentru care există suspiciunea sau care este victimă a unei forme de violenţă;
  • cazurile de violenţă asupra copilului pot fi semnalate şi la numărul unic european de asistenţă pentru copii 11611, de luni până duminică, între orele 08.00 – 00.00;
  • cazurile de copii dispăruţi se semnalează la numărul unic european pentru dispariţii de copii 116000;
  • violenţa prin internet se poate sesiza la hotline-ul înfiinţat special pentru acest lucru, care cuprinde site-ul www.safernet.ro, e-mail-ul raportare@safernet.ro şi telefonul 021/310.3116.

La nivelul D.G.A.S.P.C Covasna semnalarea unei situaţii de violenţă asupra copilului se poate face:

  • direct: persoana care doreşte să sesiseze un caz de abuz/neglijare/ exploatare a unui copil sau copilul victimă, se prezintă la sediul D.G.A.S.P.C Covasna, din Sfântu Gheorghe, strada Presei nr. 8/A;
  • în scris: persoana care cunoaşte un caz de abuz/neglijare/ exploatare a unui copil sau copilul victimă formulează o sesizare scrisă a situaţiei de violenţă asupra copilului, pe care o transmite prin poştă la sediul D.G.A.S.P.C Covasna din Sfântu Gheorghe, strada Presei nr. 8/A, prin fax la numărul 0267/314660 sau prin e-mail la adresa : monitorizare@protectiasociala.ro;
  • prin intermediul telefonului: la numărul de telefon al D.G.A.S.P.C Covasna 0267314660 sau la Telefonul Copilului 0267983;
  • prin autosesizarea profesioniştilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna – atunci când aceştia cunosc situaţii care ridică suspiciunea unui act de violenţă asupra copilului.