Adresa poștală

520064 Sf. Gheorghe
Str. Presei nr. 8/A
Jud. Covasna

Adresa e-mail oficială

e-mail

Telefon

+40 267 31 46 60 – centrală
+40 267 32 33 00 – adulţi
+40 267 31 74 64 – resurse umane
+40 267 31 73 75 – plasamente
+40 267 31 14 15 – achiziţii publice

Fax

+40 267 31 46 60

Biroul de evaluare complexă pentru persoane adulte cu handicap Telefon / fax: 0267 316872
Telefon: 0267 314660/107
e-mail
Compartimentul de evaluare complex copii Telefon: 0267 314660/114
e-mail
PAPP Adolf-József Director general Telefon prin centrală: +40 267 31 46 60 / 101
e-mail
SZÁSZ Katalin Melinda Director general adjunct Telefon prin centrală: +40 267 31 46 60 / 102
e-mail
FEJER Ana-Maria Şef serviciu (adulţi) Telefon prin centrală: +40 267 31 46 60 / 105
e-mail
BALÁZS Erika Director gen. adj. ec. Telefon prin centrală: +40 267 31 46 60 / 103
e-mail