Compartimentul asistență persoane vârstnice, management de caz și monitorizarea serviciilor sociale acordate persoanelor adulte și persoanelor cu dizabilități, prevenirea marginălizării sociale