Compartimentul de intervenție în regim de urgență, telefonul pentru cazurile de urgență, violență domestică

Contact:

Barbocz Zsuzsanna, inspector
Tel: +40 267 31 46 60
Int: 137

Detalii