Compartimentul tehnic, patrimoniu, achiziții publice, contractare servicii

Contact:

Tokos Imre, consilier achiziții publice
Tel: +40 267 31 46 60
Int: 133, 134, 135-Fax

Detalii