Compartimentul tehnic, patrimoniu, achiziții publice, contractare servicii