Declaraţii de avere şi interese 2010

1. DGASPC Covasna: Aparat propriu
Vass Mária
Director general
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kóródi Attila
Director general adjunct
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Szász Katalin Melinda
Director general adjunct
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Gábor Erzsébet
Director general adjunct
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
2. Serviciul de prevenire, suport şi sprijin familial
Sibianu Adel
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Jakab Lehel Gyula
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Vinczi Anna Zsuzsa
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
3. Compartiment de management de caz
4. Serviciul rezidenţial şi evaluare preliminară
Szabó Réka
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Tirsoaga Elena Daniela
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Baczó Ildikó
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Bogyor Gy. Csilla
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
5. Serviciul de asistenţă maternală
Răcaru Ioana Bianca
Şef serviciu
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Csóka Erzsébet
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kónya Adél
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kolumbán Olga
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Demeter Mária
Suplinitor
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kallós Ildikó
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Berecz Éva Zsuzsa
Suplinitor
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Veres Monika
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Jakocs Szende
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
6. Serviciul de plasament familial şi adopţii
Csiszár István
Șef serviciu
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Trofin Clementina
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Dinca Eugenia
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Vasile Anastazia-Ágnes
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Dobri György-Levente
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Rákos Zsolt Levente
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
7. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului
Balogh Emese-Darkó
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Bíró Emese
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Oláh-Gyepesi Magdalena
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
8. Serviciul de evaluare complexă
Bocarnea Daniela Sanda
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
9. Auditul public intern
10. Compartimentul contencios şi juridic
Iacob Vasile
Consilier juridic
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Sütő Ágota Kinga
Consilier juridic
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
11. Compartimentul monitorizare, sinteze, strategii, proiecte, programe
Szigety Tünde
Suplinitor
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Galambfalvi Gabriella
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Csutka Mária-Magdolna
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Pánczél Rozália
Suplinitor
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
12. Compartimentul pentru managementul de proiecte
13. Compartimentul de coordonare a activităţii
administraţiei publice locale, ONG-uri, relaţii cu publicul
Fehér Gabriella
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
14. Serviciul economic, finanţe, contabilitate
Szőcs Ágota
Şef serviciu
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Bíró Margit
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Balázs Erika
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Nagy Melinda
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Székely Erzsébet Csilla
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Benedek Anna Mária
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Magyarosi Piroska
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
15. Biroul resurse umane
Nagy Zsolt István
Sef birou
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Bács Mihály
Consilier
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kádár Etelka
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kozma Izabella Réka
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Mihály Mária Magdolna
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
16. Compartimentul tehnic, patrimoniu, achiziţii publice
Tókos Imre
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Baló Ervin László
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Vajda Mária
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Takó Ladislau- Petru
Suplinitor
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
17. Serviciul de îngrijire de tip familial a persoanelor adulte
18. Compartimentul pentru persoane cu handicap neinstituţionalizaţi
Veres Csilla
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kovács Boróka
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Veress Klára
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Fülöp-Gál Enikő-Erika
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
19. Compartimentul pentru persoane vârstnice şi persoane singure
Márk Mária Magdolna
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
20. Compartimentul pentru persoane cu nevoi
Máté-Sz. Imola
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Dániel Melinda
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
21. Secretariatul Comisiei de expertiză medicală
a persoanelor cu handicap pentru adulţi
Vardo Erzsebet-Izabella
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Peter Andreia Veronica
Suplinitor
Declaraţia de avere Declaraţia de interese