Declaraţii de avere şi interese 2012

1. DGASPC Covasna: Aparat propriu
Vass Mária
Director general
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Szász Katalin Melinda
Director general adjunct
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Gábor Erzsébet
Director general adjunct
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
2. Biroul de monitorizare, relații publice, coordonare activității administrației publice locale, ONG-uri, incluziune socială, relații cu publicul, regiistratură
Fehér Gabriella
Șef birou
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Galambfalvi Gabriella
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Csutka Mária-Magdolna
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
3. Biroul de proiecte, programe, strategii, managementul calității serviciilor, acreditare, licenșiere, proceduri de lucru
4. Compartiment contencios juridic
Iacob Vasile
Consilier juridic
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Sütő Ágota Kinga
Consilier juridic
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
5. Secretariatul comisiei pentru protecția copilului și al comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap
Balogh Emese-Darkó
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kisgyörgy Emese
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Oláh-Gyepesi Magdalena
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Vardo Erzsebet-Izabella
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
6. Compartimentul adopții, postadopții
7. Audit public intern
Sala Izolda Babuci
Auditor
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
8. Serviciul management de caz
Csiszár István
Șef serviciu
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Vasile Anastazia-Ágnes
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Dobri György-Levente
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Rákos Zsolt Levente
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Szabó Réka
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Tirsoaga Elena Daniela
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Csiszár Ildikó
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Fazakas Rozália
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Ütő melinda
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Czine Joó Éva
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kerekes Réka
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
9. Serviciul de asistență maternală
Răcaru Bianca
Șef serviciu
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kolumbán Olga
Șef serviciu
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kónya Adél
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Demeter Mária
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Berecz Éva Zsuzsa
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Veres Monika
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Jakocs Szende
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kelemen Melinda Szende
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kallós Ildikó
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
10. Compartiment de evaluare inițială, internare în regim de urgență, repatriere, consilier
11. Compartiment de evaluare complexă copii
Bocarnea Daniela Sanda
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
12. Biroul de evaluare complexă a persoanelor adulte cun handicap
Deák Irma Csilla
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
13. Compartimen management de caz adulți și evaluare inițială și consiliere
14. Serviciul pentru acordarea și evidența drepturilor persoanelor cu handicap, coordonarea serviciilor pentru adulti, relații cu publicul
Kóródi Attila
Șef serviciu
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Veres Csilla
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Dániel Melinda
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Domokos Ágnes Mária
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kovács Boróka
Referent de specialitate
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Veress Klára
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
15. Compartiment consiliere vocațională
16. Serviciul economic, finanțe, contabilitate
Balázs Erika
Șef serviciu
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Bíró Margit
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Benedek Anna Mária
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Magyarosi Piroska
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
17. Biroul resurse umane
Nagy Zsolt István
Sef birou
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Bács Mihály
Consilier
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kozma Izabella Réka
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Mihály Mária Magdolna
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Pánczél Rozália
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Kádár Etelka
Referent
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
18. Compartimentul tehnic, patrimoniu, achiziții publice, contractare servicii
Tókos Imre
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Baló Ervin László
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Vajda Mária
Inspector
Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Takó Ladislau- Petru
Referent de specialitate
Declaraţia de avere Declaraţia de interese